Zásady zpracování osobních údajů

Jak Film Dekor zpracovává osobní údaje

Společnost Film Dekor spol. s r.o. je výrobní firmou, která vyrábí filmové a televizní dekorace, veletržní stánky, exkluzivní interiéry a zabývá se modelářskou výrobou. Následující zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se u nás děje s osobními údaji, které nám poskytujete a které u nás následně shromažďujeme.

 

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Ve Film Dekoru shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při:

 • objednávce našich služeb,
 • uzavírání smluv,
 • vaší účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici ve společnosti Film Dekor spol. s r.o.

Jedná se konkrétně o:

 • jméno a kontaktní údaje – shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo
 • identifikační a platební údaje firmy – shromažďujeme jméno; IČO; DIČ a adresu firmy, kterou zastupujete
 • údaje potřebné do výběrového řízení na pracovní pozici – shromažďujeme informace o vašem nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních pracovních zkušenostech a dalších informací, které uvádíte ve vašem životopisu.

 

Jak tyto údaje o vás používáme?

Vaše osobní údaje používáme jen k těm účelů, ke kterým jste nám je poskytli.

Konkrétně je používáme proto:

 • abychom mohli zpracovat vaši objednávku,
 • abychom mohli jako jedna ze smluvních stran plnit smlouvu,
 • abychom vás mohli pozvat na výběrové řízení a sdělit vám, zda jste v něm byli úspěšní či nikoli.

Tyto shromážděné osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

 

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte sami přístup. Na vaši žádost vám poskytneme kopii těchto údajů. Pokud chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, zašlete žádost prostřednictvím e-mailu (filmdekor@filmdekor.cz) či na níže uvedenou adresu. Poskytování těchto informací je zdarma.

Chceme, aby vaše osobní údaje byly aktuální, správné a přesné. Pokud zjistíte, že údaje o vás již neplatí, jsou chybné či nepřesné, můžete požadovat jejich opravu nepřesností či úplné odstranění.

 

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Neustále naše zásady na ochranu osobních údajů revidujeme a aktualizujeme na základě platných právních předpisů, ale také na základě našich zkušeností z praxe. Jakékoli změny zveřejníme na této webové stránce.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů byly aktualizovány k 1. lednu 2023.

 

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud byste měli jakékoli dotazy k našim zásadám na ochranu osobních údajů či údajům, které u nás uchováváme, neváhejte se na nás obrátit:

 • e-mailem (filmdekor@filmdekor.cz),
 • nebo nám napište na adresu: Film Dekor spol. s r.o., Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5-Košíře