Závazek k pracovně právním požadavkům FSC

Společnost Film Dekor spol. s r.o. je součástí holdingu Ex.

V holdingu Ex je i společnost Exponex s.r.o., která je certifikována dle požadavků normy FSC-STD-40-004 (FSC) nezávislou certifikační společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Společnost Exponex s.r.o se zavazuje k následujícím prohlášením v rámci pracovně-právních vztahů společnosti:

  • Odstraňuje jakékoliv formy nucené nebo povinné práce
  • Odstraňuje jakékoliv formy diskriminace v zaměstnávání a při práci
  • Nevyužívá a zabraňuje dětské práci
  • Uznává právo na svobodu sdružování